Lite närmre klart

En skiss av startsidan för nya intranätet.

(Längre ner finns en beskrivning av strukturen.)

Överst på sidan finns den liggande menyn där man snabbt ska hitta det övergripande stödet. Den lilla siffran är aviseringar som är kopplade till ens egna grupper.

En stor sökruta uppmanar att söka både innehåll och personer. Genom att gå igenom innehållet ofta och rensa mycket håller vi intranätet rent och gör det enklare att hitta.

Under sökrutan finns två spalter med länkar till information som är aktuell just nu. Den ena spalten innehåller kommunövergripande länkar. Den andra är till för förvaltningsspecifika länkar.

På startsidan finns även kommunövergripande nyheter och kalenderhändelser blandat med nyheter och händelser som är knutna till  förvaltning. Till vänster finns det egna flödet från grupper som man är medlem i.

HuddingeKommun_Startsida_140630

Struktur

I en liggande meny längst upp finns följande kategorier

Mitt arbete. Här har finns möjlighet att lägga till sina egna  genvägar, system och  grupper.

Dokument och blanketter. Här finns alla dokument och blanketter. Det ska vara möjligt att filtrera efter förvaltning, filtyp och vilken sorts dokument man letar efter.

Stöd och service. Den här kategorin erbjuder stöd i arbetet på en övergripande nivå. För arbetsverktyg på verksamhetsnära nivå används de olika grupperna. I stöd och service hittar man snabbt hjälp inom olika områden så som:

 • Ekonomi
 • Inköp och upphandling
 • IT och telefoni
 • Säkerhet
 • Dokument och ärendehantering
 • Projekt och processer
 • Media och kommunikation
 • Boka och beställ

Grupper. Vi kommer att använda oss mycket av grupper på det nya intranätet. Det är för att man ska kunna skräddarsy det innehåll man behöver. All verksamhetsnära information finns i grupperna och man väljer själv till stor del vilka grupper man vill tillhöra. Grupperna ska vara lätta att administrera och man kan lätt följa flödet i dina grupper på startsidan.

Personalingången. Allt som rör mig som anställd i Huddinge kommun finns här. I menyvalet finns:

 • För anställda
 • För chefer
 • Personalhälsan

Kommun och organisation. Organisationsträdet, kort information om respektive förvaltning, kommunens visioner och pågående arbete kommer att finnas här.

Det kommer att finnas såväl understartsidor som undersidor. Det kommer även finnas möjlighet att lägga flera kapitel på en och samma sida i form av sektioner som går att fälla ut/fälla ihop.

Freeze!

Funkspecarna har gått till utvecklarna. Vi har gått igenom dem och rätat ut en del frågetecken. Vi har rett ut hur vi ska lösa inloggning och var i IT-strukturen intranätet ska få bo. Vi har  släppt ifrån oss bollen ett tag och förhoppningsvis kommer skisser vara klickbara sidor när vi kommer tillbaka i augusti. Men nu fryser vi projektet ett tag och laddar batterierna för sista ronden i höst.