Användarintervjuer

I en workshop tillsammans med konsulter och projektgrupp valde vi ut ett antal målgrupper vi ville intervjua. Vi försökte att få ett antal intervjupersoner som motsvarar storleken på våra olika förvaltningar. Tanken var att vi skulle intervjua fler från våra stora förvaltningar, Social- och äldreomsorgsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen.

Målgruppsworkshop

Det visade sig vara svårt att få tag i folk att intervjua på just de förvaltningarna, men eftersom användare tar sig an intranätet på olika sätt oavsett förvaltning kan vi ändå börja se ett mönster.

malgrupper

Nu ska vi låta konsulterna analysera färdigt för att sedan få se vilka personas* vi ska jobba med.

*En persona är en fiktiv person som representerar en större grupp personer med liknande behov och beteende inom ett område (I det här fallet är det fokus på intranät)

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*