Grupper!

 

Vi kommer att använda oss av grupper en hel del. Det övergripande, gemensamma stödet samlas i en meny som följer med hela tiden. Ska man göra en upphandling, attestera en faktura, gå en brandutbildning eller hitta helpdesk kan man gå till den gemensamma menyn.

Verksamhetsnära stöd i grupper

Det mer verksamhetsnära stödet lägger vi i grupper. Då har våra medarbetare möjlighet att välja vilka grupper de behöver vara med i och har enkel tillgång till dem via huvudmenyn.

Det kommer att vara möjligt att lägga statiskt information i grupperna och använda dem som en slags ”intranät-i-intranätet” för den egna verksamheten. Då måste man ta hjälp av en administratör, men allt annat ska man kunna göra själv. Förhoppningen är att man även ska kunna jobba mer över förvaltnings- avdelnings- och enhetsgränser med hjälp av grupperna. Framför allt genom möjligheten till kommunikation som finns i varje grupp.

Olika sorters grupper

Vem som helst ska kunna skapa en grupp. Och man kan själv välja om den ska vara öppen eller sluten med bara ett kontrollerat antal medlemmar.

En grupp kan användas i flera olika sammanhang. Vi har valt att dela in grupperna i olika kategorier för att det ska bli enkelt att hitta:

Projektgrupper – används av ett projekt, som ett projektrum. Projektgruppen kan jobba med transperens och ha en öppen grupp eller välja att stänga den helt under intensiva perioder. Grupperna erbjuder såväl egen dokumentbank som kalender.

Verksamhetsgrupper – för verksamheter med speciell kompetens som behöver samla sin information på ett och samma ställe.

Intressegrupper – Har man ett intresse som man gärna delar med andra kan man starta en intressegrupp. Det kan handla om en grupp för språk-polisen, en grupp för köp-och-sälj eller ”Vi som spelar innebandy med personalföreningen”.