Projektorganisation

Huddingekommun_paj

Huddinge kommun består av lite drygt 6000 anställda, fördelat på 5 förvaltningar. Barn och utbildningsförvaltningen är den i särklass största följd av Social- och äldreomsorgsförvaltningen. Förvaltningarna för Kultur och fritid, Miljö och samhällsbyggnad samt Kommunstyrelsens förvaltning är ungefär lika stora (eller små).

I såväl styrgrupp som projektgrupp har vi representanter från respektive förvaltning. Dessutom har vi representation från Personal och IT i de båda grupperna. Det är viktigt att alla förvaltningar känner att de är delaktiga i intranätet och att vi tillgodoser behoven som kan skilja sig något från de olika förvaltningarna. Personal är en stor del av intranätet och därför är det bra att de kan vara med för att ge värdefull input. Det är också nödvändigt att IT är med för att kunna stötta i kluriga frågor kring IT-arkitektur, inloggningsproblematik med mera.