Målgruppsprioritering

Även om vi nu har komprimerat en hel 6000-manna organisation till bara sex personas, behöver vi prioritera vilka av dessa vi ska fokusera på.

Vi utgick från effektmålen och diskuterade vilka personas/målgrupper vi skulle tillmötesgå först för att effektmålen skulle kunna nås. Vi resonerade kring de olika målgrupperna och kom fram till att om vi prioriterar tre, kan vi ändå hjälpa alla sex personas på ett bra sätt. Vi har skrivit om alla sex personas i ett tidigare inlägg

Paula, Olle och Annika

Paula, Olle och Annika

Om vi fastnar längre fram i processen, kan vi gå tillbaka till våra personas; Hur skulle till exempel Paula – övergripande specialist vilja att ha den här lösningen?

Exempel på åtgärder som hjälper Annika

• Gör det möjligt att slippa dubbelarbete.
• Gör det enkelt att hitta rätt person, kompetens, roll.
• Gör det enkelt att tipsa och dela med sig.
• Gör det enklare att utbyta erfarenheter kollegor emellan.
• Gör det möjligt att snabbare kommunicera med andra.
• Tillhandahåll projektverktyg som även fungerar externt.

Exempel på åtgärder som hjälper  Paula

Gör det lättare att hitta dem, deras kompetens och information.
• Gör det möjligt att marknadsföra sig och sin kunskap.
• Underlätta för digitala samarbeten.
• Gör det enklare att jobba på distans (tillgång till exempelvis. verktyg, kontakter.)
• Gör det möjligt att dela info utan att gå omvägar

Exempel på åtgärder som hjälper Olle

Gör det enkelt att hitta rätt person, kompetens, innehåll, dokument med mera.
• Tillhandahåll singel-sign-on.
• Tillhandahåll smidiga kommunikationsverktyg (fatta beslut om gemensamma verktyg).
• Gör det möjligt att se vilka om är närvarande och frånvarande.
• Gör det enkelt att dela och tipsa andra.
• Tillhandahåll samarbetsytor för både internt och externt arbete.
• Personifierat innehåll.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*