Projektet tar form

Vi har valt att dela in projektet i 4 faser och börjar med en effektkartläggning

Redan i förstudien identifierade vi tre effektmål för nya intranätet. Håller de? Är det något vi inte har tänkt på?  Det viktigaste är att ha användaren i fokus och försöka komma ifrån ”inifrån-och-ut-perspektivet”.

För att försäkra oss om att få med önskemål från alla förvaltningar har vi valt att göra en effektkartläggning.

Så här skriver E-delegationen om effektkartläggning:
”I en effektkartläggning fokuserar man på vilken effekt webbplatsen ska uppnå, såväl internt i organisationen som externt för besökarna. Besökarna delas upp i målgrupper och varje målgrupp representeras av en så kallad persona, en fiktiv besökare som skapas utifrån kunskap om den faktiska besökaren (intervjuer, besöksstatistik, sökord). Varje personas behov blir det som webbplatsen måste erbjuda för att avsedd effekt ska uppnås. Varje beslut under utvecklingen stäms av mot de personor man tagit fram.”

När det arbetet är klart går vi vidare med koncept och design som kommer att bygga på vad vi har kommit fram till i effektkartläggningen.

Så småningom kommer vi känna oss så nöjda med funktion och form att vi kan lämna över arbetet till utvecklarna som får göra verklighet av skisserna.

Det största arbetet för oss i kommunen kommer att börja när vi kan börja lyfta över innehållet från vårt nuvarande intranät till det nya.

Förhoppningen är att vi ska vara klara lagom till Halloween 2014.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*